Radionavigeringsnämnden (RNN) bildades år 1950 och är ett nätverk av myndigheter, företag och enskilda medlemmar inom områdena Positionering, Navigering och Tid (PNT) och dess tillämpningar. RNN tillhandahåller ett diskussionsforum för PNT-frågor på sin webb-sida samt anordnar seminarier (avgiftsfria för RNN-medlemmar) och studiebesök som behandlar aktuella frågeställningar inom PNT-området. Radionavigeringsnämnden delar också ut stipendier för examensarbeten inom PNT-området. Dessutom utgör RNN kontaktyta gentemot motsvarande organisationer i andra länder. Radionavigeringsnämnden består idag av ledamöter som representerar ett tiotal myndigheter och företag. Till nämnden är också knutna ca 15 observatörsmedlemmar, från de tekniska högskolorna och företag, samt några enskilda medlemmar.


Hur blir du medlem i RNN


Ansökan om medlemskap skickas till sekreteraren i RNN, e-post: rnn@afconsult.com

Det finns tre kategorier av medlemmar:

  • Korporativa medlemmar, som har rösträtt vid årsmötet och kan inneha styrelseposter. Årsavgift 8.000 kr
  • Observatörsmedlemmar, som inte har rösträtt vi årsmötet och inte kan inneha styrelseposter. Årsavgift 2.500 kr (1.500 kr rabatt för högskolor)
  • Enskilda medlemmar med samma status som observatörsmedlemmar. Årsavgift 500 kr.